Lê Độ đã ngấm ngầm điều tra số sĩ quan Mỹ thường tới lui, ăn uống ở Modern Hotel. Đến chiều ngày 5 tháng 4 năm 1965, đồng chí đã dùng mìn để bọc trong vỏ bọc máy ghi âm, rồi mang chúng đến phòng lễ tân của khách sạn đặt nhằm giết chết bọn sĩ quan Mỹ. Không may cho đồng chí, việc bị vỡ lở, đồng chí bị chúng bắt.

Lê Độ tên thật là Lê Dậu, sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, có cha là Lê Duy Ban nằm trong hàng ngũ quân đội tham gia vào kháng chiến chống thực dân Pháp, cả bốn anh em nhà Lê Độ tham gia vào chiến tranh đều là những liệt sĩ.

Năm 1957, khi mới tròn 15 tuổi, đồng chí đã nhận nhiệm vụ làm liên lạc cho cơ sở Sông Đà, lúc này ông Nguyễn chí Quang đang là Bí thư. Đầu năm 1963, Đồng chí đã tham gia vào đội đặc công thuộc đội biệt động thành thị Đà Nẵng. Thời bấy giờ, đồng chí thường dùng chiếc ghe nhỏ đón đưa các cán bộ qua lại sông Hàn, liên lạc với các cơ sở bí ẩn nội thành.

Lê Độ đã ngấm ngầm điều tra số sĩ quan Mỹ thường tới lui, ăn uống ở Modern Hotel. Đến chiều ngày 5 tháng 4 năm 1965, đồng chí đã dùng mìn để bọc trong vỏ bọc máy ghi âm, rồi mang chúng đến phòng lễ tân của khách sạn đặt nhằm giết chết bọn sĩ quan Mỹ. Không may cho đồng chí, việc bị vỡ lở, đồng chí bị chúng bắt.

le do

Ngày 15 tháng 4 năm 1965, bọn chúng đem đồng chí ra sân vận động Chi Lăng hành hình trước mặt nhiều người dân, nhằm uy hiếp tinh thần người dân thành thị.

Khi đồng chí bị mấy tên quân nhân đưa anh từ xe xuống buộc vào cột chuẩn bị xử bắn, đồng chí đi với tư thế hiên ngang, và anh dũng hô lớn: “Đả đảo bọn Mỹ cướp nước!”, “Việt Nam độc lập muôn năm!”, “Hồ Chí Minh muôn năm!”.

Thấy vậy, bọn giặc Mỹ sợ ảnh hưởng tới lòng dân nên chúng đưa đồng chí lên xe thoát khỏi sân vận động. Sau đó, chúng đem anh đi hành hình ở nơi nào không ai biết.

Ngày 20 tháng 5 năm 1965, đồng chí Lê Độ, với những công lao, thành tích lớn trong chiến tranh, đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc và giải phóng miền Nam Việt Nam truy tặng Huân chương Thành đồng hạng hai. Năm 1997, đồng chí đã được Chủ tịch Nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here