Tác phẩm lịch sử Archives - Ông Bà Ta
Home Tác phẩm lịch sử

Tác phẩm lịch sử

HICH TUONG SI TRAN HUNG DAO

Hịch tướng sĩ – dùng để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi chống...

Trần Hưng Đạo trở về Vạn Kiếp hiệu triệu 20 vạn quân Nam, và thảo bài Dụ chư tỳ tướng hịch văn (thường gọi...

Recent Posts