Anh Hùng Thời Xưa Archives - Page 5 of 5 - Ông Bà Ta
le lai

Lê Lai – danh thơm truyền tụng đến muôn đời.

Lê Lai tính cương trực, dung mạo khác thường, chí khí cao cả lẫm liệt, lo việc hầu cận cho vua...
minh mạng

Minh Mạng – người tinh thâm nho học, sùng đạo Khổng Mạnh

Minh Mạng tên huý là Nguyễn Phúc Đảm, sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi (25/5/1791), là con thứ 4 của Gia...

Recent Posts