lý nhân tông

Lý Nhân Tông – Thời trị vì của ông nước Việt phồn vinh

Lý Nhân Tông (22 tháng 2 năm 1066 – 15 tháng 1 năm 1128) là vị hoàng đế thứ tư của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì Đại Việt từ năm 1072 đến năm...
chùa một cột

Chùa Một Cột – Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đợt đầu...

Chùa Một Cột hay Chùa Mật còn có tên khác là Diên Hựu tự hoặc Liên Hoa Đài  là một ngôi chùa nằm giữa lòng thủ đô Hà...
kinh thành huế

Kinh thành Huế – Nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn trong 143...

Kinh thành Huế được vua Gia Long tiến hành khảo sát từ năm 1803, khởi công xây dựng từ 1805. Nó hoàn chỉnh vào năm 1832 dưới triều...
lý thái tổ

Lý Thái Tổ – Vị hoàng đế sáng lập nhà Lý trong lịch sử...

Lý Thái Tổ (8 tháng 3 năm 974 – 31 tháng 3 năm 1028) tên thật là Lý Công Uẩn. Là vị hoàng đế sáng lập nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì...
phan văn khải

Phan Văn Khải – ủng hộ mạnh mẽ tiến trình đàm phán gia nhập...

Sau khi từ nhiệm và rời khỏi cương vị Thủ tướng Chính phủ,Phan Văn Khải đã trở về quê nhà Tân Thông Hội sinh...